SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

53.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 31. srpnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o groblju

Članak 1.

U Odluci o groblju („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19), u članku 3. stavku 1. briše se riječ: „NAUTIKA“.

Članak 2.

U članku 9. stavak 4. mijenja se i glasi: „ Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje prihod je Proračuna Općine Omišalj, kao vlasnika groblja te se ista koristi za financiranje izgradnje i rekonstrukcije groblja na području općine Omišalj, dok je naknada za dodjelu napuštenih grobnih mjesta na korištenje, prihod Uprave groblja.“

U stavku 6. riječi: „Općinskog načelnika“ zamjenjuju se riječima: „Općinskog vijeća“.

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi: „Za izdavanje rješenja iz članka 9. stavka 1., Općina Omišalj će Upravi groblja isplatiti naknadu u iznosu od 500,00 kn po naplaćenom rješenju.“

Članak 4.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: „Pojedinačno grobno mjesto te niša za lijes, u pravilu, dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika.“

U stavku 3. iza riječi Javnog poziva, dodaju se riječi: „odnosno na temelju dokumentiranog zahtjeva stranke, kada nastane potreba za ukopom“.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/20-01/5

URBROJ.: 2142-06-20-01-5

Omišalj, 31. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51513&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr