SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA DOBRINJ

38.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/0160/01129/05109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 27. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2020. godine donosi

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta 'Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka' i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju projekta “Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka” i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta “Službene novine Primorsko- goranske županije broj 12/17) članak 6. stavak 2. mijenja se i sada glasi:

„Daje se suglasnost Ponikve voda d.o.o. za sklapanje ugovora o kreditu i dodatka ugovoru s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kuna (prilog: indikativna ponuda od 31.5.2016. te nacrt ugovora o kreditu i dodatka ugovora).

Članak 2.

U članak 8. stavku 1. iza teksta: „ nacrt ugovora o kreditu HBOR-a“ dodaje se tekst: „i nacrt dodatka ugovora“.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa:021-05/20-01/4

Ur. broj:2142-04-01-20-6

Dobrinj, 30. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51514&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr