SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

50.

Na temelju članaka 90. i 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. srpnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/17) članak 1. Odluke mijenja se i glasi:

„Članak 1.

Općina Omišalj daje suglasnost Ponikve voda d.o.o Krk, Vršanska 23, za zaduživanje putem financijskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), za financiranje projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn pod sljedećim uvjetima:

  • korištenje kredita do 31.12.2021. godine koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja,
  • rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.06.2022. godine, a zadnja 31.12.2031. godine,
  • kamatna stopa: 2,50% fiksna, obračunava se polugodišnje,
  • interkalarna kamata u visini redovne, kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno,
  • naknada za obradu: 0,8% jednokratno.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 021-05/20-01/5

URBROJ.: 2142-06-20-01-3

Omišalj, 31. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51513&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr