SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA MRKOPALJ

25.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15) članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 55/09 i 139/10) i članka 29.Statuta Općine Mrkopalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije br, 24/09, 34/09-ispr.,13/13,19/13, 08/18,18/20), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici, održanoj 28. srpnja 2020.godine, donijelo je

ODLUKU

O ZADUŽIVANJU OPĆINE MRKOPALJ ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:
Nabava traktora i opreme

Članak.1

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj je suglasno da se Općina Mrkopalj kreditno zaduži za kapitalni projekt: Nabava traktora i opreme kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Strossmayerov trg 9, Zagreb, pod slijedećim uvjetima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Općina Mrkopalj će sa HBOR-om sklopiti ugovor o kreditu pod uvjetima iz ove Odluke, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, sukladno članku 87. Zakona o proračunu.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Mrkopalj za sklapanje ugovora iz članka 2. ove Odluke te izdavanje zadužnice kao instrumenata osiguranja povrata kredita.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:021-05/20-01/01

Ur. broj:2112-05-01-20-19

Mrkopalj, 28. srpnja 2020.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik

Zvonko Matković

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51315&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr