SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

55.

Na temelju članka 14. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. srpnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke javnim priznanjima Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/14), u članku 2. alineja 3. briše se.

Članak 2.

U članku 13. dodaje se stavak 2. koji glasi: „Godišnje se u pravilu dodjeljuju dvije Godišnje nagrade Općine Omišalj.“

Članak 3.

U članku 21. stavak 1. iza riječi „Duhovskog utorka“ dodaju se riječi: „ili u drugoj značajnoj prigodi.“

Članak 4.

Iza članka 24. briše se naslov: „IV“ ZLATNA PLAKETA OPĆINE OMIŠALJ“, te članci 25. i 26..

Članak 5.

Dosadašnji članci 27., 28. i 29. postaju članci 25., 26. i 27.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/20-01/5

URBROJ.: 2142-06-20-01-9

Omišalj, 31. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51513&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr