SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA DOBRINJ

36.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) 31. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 27. sjednici, održanoj dana 30. srpnja 2020. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
ukopa pokojnika

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Općih uvjeta ukopa pokojnika trgovačkom društvu KOMUN d.o.o. Šilo, Nova cesta 19, OIB: 65560806159, za obavljanje usluge ukopa pokojnika.

Članak 2.

Opći uvjeti objavit će se u Službenim novinama Primorsko goranske-županije, na mrežnim stranicama te na oglasnoj ploči Općine Dobrinj i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/4

Ur. broj:2142-04-01-20-4

Dobrinj, 30. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51514&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr