SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

51.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 31. srpnja 2020. godine donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o prihvaćanju projekta

'Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka' i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka' i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/17) mijenja se članak 6., stavak 2. Odluke i glasi:

„Daje se suglasnost Ponikve voda d.o.o. za sklapanje ugovora o kreditu i Dodatka ugovoru sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 HRK (prilog: indikativna ponuda od 31.05.2016. te nacrt ugovora o kreditu i Dodatak ugovora).“

Članak 2.

U Odluci o prihvaćanju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka' i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/17) mijenja se članak 8., stavak 1. Odluke i glasi:

„Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi ovog projekta, indikativna ponuda HBOR-a, nacrt ugovora o kreditu i Dodatak ugovoru, sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/20-01/5

URBROJ.: 2142-06-20-01-4

Omišalj, 31. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51513&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr