SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA MRKOPALJ

24.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj („Službene novine Primorsko – goranske županije 24/09,34/09-ispr.,13/13,19/13,08/18,18/20 ) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2020. godine donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/19 ) u članku 7. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Općina Mrkopalj zadužit će se u 2020. godini putem dugoročnog kredita u iznosu od 1.113.500,00 kn, za kapitalni projekt :Nabava traktora i opreme, kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak ,Zagreb, Strossmayerov trg 9.

Očekivani iznos ukupnoga duga na kraju 2020. godine je 1.106.500,00 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

Klasa: 021-05/20-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-20-18

Mrkopalj, 28. srpnja 2020.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik

Zvonko Matković

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51315&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr