SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
201. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija
200. Ispravak Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije
199. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
198. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
197. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko- goranske županije za 2020. godinu
196. Srednjoročni plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine
195. Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski
194. Odluka o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 2, Njivice, Općina Omišalj
193. Odluka o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod Crikvun, Pero 1, Njivice, Općina Omišalj
192. Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran
191. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski
190. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju školjere i plaže, te za gospodarsko korištenje plaže pored luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
189. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje i gospodarsko korištenje plaže Kvarner, Općina Lovran
188. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica
187. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
186. Odluka o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
185. II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko- goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
184. Odluka o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
77. Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška i I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška
76. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra u javnoj uporabi
75. Odluka o pristupanju Općine Baška kao osnivača Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
74. Zaključak o donošenju Programa zaštite divljači Općine Baška za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine
73. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Baška
72. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška
71. Odluka o razrješenju i izboru člana radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška
70. Odluka o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška
69. Odluka o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška
28. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Mrkopalj
27. Odluka o uključenju Općine Mrkopalj u Program POS-a
26. Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Mrkopalj 2019.-2025.
25. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2019. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr