SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

26.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ-e broj 24/09, 34/09 - ispr., 13/13, 19/13, 8/18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 30. listopada 2019. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Strategije upravljanja
i raspolaganja nekretninama u vlasništvu
Općine Mrkopalj 2019. - 2025.

Članak 1.

Donosi se Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Mrkopalj za razdoblje od 2019. do 2025. godine.

Članak 2.

Cjeloviti tekst Strategije iz prethodnog članka objavit će se na web stranici općine Mrkopalj www.mrkopalj.hr.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-18

Mrkopalj, 30. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2117&mjesto=51315&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr