SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

196.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/9, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/9, 16/3 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 23. sjednici održanoj dana 30. listopada 2019. godine donijela je

SREDNJOROČNI PLAN
davanja koncesija na pomorskom dobru
na području Primorsko-goranske županije
za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Članak 1.

Srednjoročni Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine (dalje u tekstu: Srednjoročni plan) sadrži:

a) planirani broj koncesija,

b) predviđene vrste i predmete koncesija,

c) rokove na koje se koncesije planiranju dati,

d) pravnu osnovu za davanje koncesije,

e) procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju,

f) popis ugovora o koncesiji koji istječu u godini na koju se plan odnosi s napomenom za koje se koncesije planira provedba novog postupka davanja koncesije, te obrazloženjem razloga za eventualno neplaniranje davanja nove koncesije.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija planira u razdoblju od 2020. do 2022. godine dati koncesije na pomorskom dobru kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

1. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2020. godinu:

1. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2021. godinu:

2. Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2022. godinu:

Sastavni dio ovog Plana je standardni obrazac Ministarstva financija za davanje koncesija za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

Članak 3.

U razdoblju od 2020. do 2022. godine planiraju se dati koncesije na pomorskom dobru i temeljem inicijativa fizičkih/pravnih osoba, te koncesije za posebnu upotrebu pomorskoga dobra za instalacije odvodnje i druge objekte komunalne infrastrukture.

U razdoblju od 2020. do 2022. planiraju se provesti i postupci davanja koncesija na pomorskom dobru za lokacije sadržane u planovima iz prethodnih godina za koje postupak nije proveden ili je u tijeku.

Provesti će se i drugi postupci davanja koncesije ukoliko budu ispunjeni uvjeti propisani u odredbama Zakona o koncesijama i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama uz uvjet upisa pomorskoga dobra u Zemljišnoj knjizi, te razriješenim imovinsko pravnim odnosima na području koje se daje u koncesiju.

Članak 4.

Za provedbu Srednjoročnog plana novčana sredstva se osiguravaju u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Srednjoročnog plana zadužen je Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Ovaj Srednjoročni plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-38

Rijeka, 30. listopada 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2117&mjesto=00001&odluka=196
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr