SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

199.

Na temelju članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 3/15 i 38/15), članka 20. stavak 5. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (»Narodne novine« broj 94/07, 47/13), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju
lučkog područja u lukama otvorenim za javni
promet županijskog i lokalnog značaja na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 7/99, 20/01, 14/03, KLASA: 022-04/08-03/33, URBROJ: 2170/1-05-01/6-08-09 od 13. studenog 2008, KLASA: 021- 04/11-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-11-26 od 27. listopada 2011., KLASA: 021-04/12-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4- 12-51 od 13. rujna 2012., »Službene novine« broj 14/13, 3/ 14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/15, 18/16, 15/ 17, 34/17, 3/18, 12/18, 21/18, 22/18 - pročišćeni tekst, 4/19) u članku 2., stavak 2., iza točke 70. dodaju se točke 71. i 72. koje glase:

»71. luka Dobra (Bakarac)

72. luka Neriz (Šmrika)«.

Članak 2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 8.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 9.

Grafički prilozi granica lučkog područja koji se odnose na predmet ove Odluke čine sastavni dio ove Odluke i ne objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-44

Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2117&mjesto=00001&odluka=199
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr