SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
OPĆINA BAŠKA

75.

Na temelju članka 64. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o pristupanju Općine Baška kao osnivača
Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije

I.

Općina Baška, kao dugogodišnji pridruženi član Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (OIB: 07103881876) sa sjedištem u Ravnoj Gori, Stara Sušica, Karolinska cesta 87 (u daljnjem tekstu: Centar) pristupa Centru kao osnivač.

II.

Općinsko vijeće Općine Baška ovlašćuje Općinskog načelnika da podnese zahtjev za priključenje Općine Baška Centru, sukladno članku 2. Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Obveze Općine Baška su osigurati sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna osnivačkog uloga jednokratno, te sufinancirati rad Centra i provedbu programa u godišnjem iznosu koji je određen Sporazumom o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

III.

Općinsko vijeće Općine Baška ovlašćuje Općinskog načelnika da sklapa sve akte, imenuje predstavnika Općine Baška koji će obnašati dužnost člana Stručnog vijeća Centra, te poduzima sve radnje s ciljem djelovanja Centra.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/8

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-10

Baška, 30. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2117&mjesto=10007&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr