SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
39. Pravilnik vizualnog identiteta Primorsko-goranske županije
38. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine
15. I. Izmjena Plana prijama u službu u Grad Cres za 2016. godinu
14. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2015. godinu
13. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2015. godinu
7. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
6. Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika
5. Izmjene Statuta Grada Čabra
4. Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Čabra
3. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar
2. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2015. godinu
1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
20. Odluka o dopuni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-3
19. Odluka o ustupanju i prodaji potraživanja i prijenosu založnog prava i kupoprodaji stana
18. Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Grada Kastva
17. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Kastva na temelju ugovora
16. Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva za 2016. godinu
15. Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva za 2016. godinu
14. Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva za 2016. godinu
13. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 - Radna Zona Žegoti
7. Odluka o određivanju službenika za informiranje
18. II. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu
17. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
16. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za razdoblje od 1.1.2015. do 31. 12.2015. godine
15. Zaključak Urbroj: 2142-03-01/1-16-9
14. Zaključak Urbroj: 2142-03-01/1-16-10
13. Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju naknade za obavljanje komunalne djelatnosti »organizacija i naplata parkirališta«
12. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2)
28. Pravilnik o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
27. Odluka o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
26. Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
25. Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Malinska-Dubašnica
24. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
23. Zaključak Urbroj: 2142/05-03/1-16-95
22. I. Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata
21. Odluka o osnivanju Poduzetničke zone K-3 Barušići
20. Odluka o osnivanju Poduzetničke zone K-1 Sveti Vid-sjever
19. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Malinska-Dubašnica
18. Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
17. Odluka o usvajanju Strategije razvoja od 2015.- 2020. godine
11. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Matulji
10. Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Matulji
9. Rješenje o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji
8. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji
23. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice (NA 1)

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr