SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
GRAD KASTAV

18.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/ 14) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 26/09. i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 31. sjednici održanoj dana 27. travnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe
izvan prodavaonica na području Grada Kastva

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjesta i uvjeti na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica.

Prodajom robe izvan prodavaonica u smislu ove Odluke smatra se prodaja robe na javno-prometnim površinama i na površinama koje imaju pristup sa javno-prometne površine i to:

–prodaja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,

–prodaja putem kioska,

–prodaja putem automata,

–prigodna prodaja,

–pokretna prodaja.

Prodaja robe izvan prodavaonica, u smislu ove Odluke, može se obavljati isključivo uz pisano odobrenje nadležnog upravnog odjela.

Aktom iz st. 3. ovog članka utvrđuje se lokacija, radno vrijeme, održavanje čistoće, te tehnički preduvjeti za održavanje prodaje.

Članak 2.

Na području Grada Kastva zabranjena je prodaja robe izvan prodavaonica osim pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Članak 3.

Prodaje robe izvan prodavaonica može se organizirati na lokacijama kako slijedi:

-Povijesna jezgra Grada Kastva (prema grafičkom prikazu u prilogu),

-Šporova jama (prema grafičkom prikazu u prilogu),

-Sportska zona (prema grafičkom prikazu u prilogu),

-Rubeši (prema grafičkom prikazu u prilogu).

Članak 4.

Iznimno od lokacija iz čl. 3. ove Odluke prodaja izvan prodavaonice putem kioska i putem automata može se obavljati na cijelom području Grada Kastva uz pisano odobrenje nadležnog upravnog odjela.

Članak 5.

Iznimno od lokacije iz čl. 3. ove Odluke pokretna prodaja može se obavljati na području cijelog Grada Kastva isključivo iz vozila za prodaju, uz pisano odobrenje nadležnog upravnog odjela.

Članak 6.

Trgovci koji obavljaju prodaju robe u smislu ove Odlukedužni su vanjski izgled prodajnog objekta prilagoditi vodeći računa o lokalnim i ambijentalnim značajkama.

Trgovci koji obavljaju prodaju robe u smislu ove Odluke unutar zaštićenih dijelova Grada dužni su vanjski izgled prodajnog objekta prilagoditi konzervatorskim uvjetima.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/04

URBROJ:2170-05-06/1-16-9

Kastav, 27. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRAD AKASTVA

Potpredsjednica
Agneza Grgurina, v.r

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51215&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr