SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
OPĆINA MATULJI

9.

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 38/09 i 8/13) i članka 10. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09, 16/13) na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji održanoj dana 20. travnja 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Matulji donosi

RJEŠENJE
O IZBORU DVA POTPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

I.

Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji izabiru se:

1. SLOBODAN JURAČIĆ, ing., Matulji, TrgM. Tita 12.

2. ALAN UJČIĆ, dipl.oec., Šapjane, Šapjane 27/B

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2156-04-01-16-9

Matulji, 20. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjedavatelj
konstituirajuće sjednice
Slobodan Juračić, ing. v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51211&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr