SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

24.

Na temelju odredbi članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 25. travnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju
učenika i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/09) (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenjaju se stavci 1. i 2. članak 2. koji glase:

»Broj stipendija i visinu pojedinačnog iznosa stipendije utvrđuje općinski načelnik raspisivanjem Natječaja za dodjelu stipendija, a temeljem visine sredstava osiguranih u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama i za preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.«

Članak 2.

U članku 5. Odluke mijenja se stavak 1. koji glasi:

»Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno do svakog 10. dana u mjesecu za protekli mjesec, za 10 mjeseci kalendarske godine.«

Članak 3.

U članku 6. Odluke mijenja se stavak 2. koji glasi:

»Pravo na stipendiju student ostvaruje za vrijeme trajanja preddiplomskog i diplomskog studija te poslijediplomskog studija utvrđenog statutom visokoškolske ustanove i tijekom najviše jedne godine apsolventskog staža.«

Članak 4.

U članku 6. Odluke dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Pravo na stipendiju nemaju učenici srednjih škola te studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.«

Članak 5.

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:

»Za dodjelu stipendija mogu se natjecati učenici i studenti hrvatski državljani koji imaju prebivalište i čija obitelj ima prebivalište najmanje dvije godine na području Općine Malinska-Dubašnica te koji zadovoljavaju uvjete prosjeka ocjena kako slijedi:

-najmanje prosjek ocjena 4,5 u svim razredima osnovne škole za učenike koji po prvi put upisuju prvi razred srednje škole,

-najmanje prosjek ocjena 4,0 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji po prvi put upisuju drugi ili viši razred srednje škole,

-najmanje prosjek ocjena 4,5 u svim razredima srednje škole za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija,.

-najmanje prosjek ocjena 3,50 iz prethodne godine studija za studente na višim godinama studija uz uvjet neponavljanja godine,

-najmanje ukupni prosjek 3,5 na preddiplomskom i diplomskom studiju za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija i

-najmanje ukupni prosjek 3,5 na preddiplomskom i diplomskom studiju te ispunjen uvjet za upis slijedećeg semestra na poslijediplomskom studiju za studente na višim godinama poslijediplomskog studija.

Za učenike koji se natječu za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja, ne primjenjuju se uvjeti prosjeka ocjena iz stavka 1. ovoga članka i imaju pravo na izravnu stipendiju.

Deficitarna zanimanja iz stavka 2. ovog članka jesu: kuhari, konobari i slastičari.«

Članak 6.

U članku 10. stavak 1. Odluke mijenja se alineja 1. koja glasi:

»- redovnim uspješnim završetkom školske/akademske godine (prijelaz u naredni razred/studijsku godinu) s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 4,50/učenik srednje škole, odnosno 4,00/student preddiplomskog i diplomskog studije u okviru stupnja obrazovanja za koji je stipendiran.«

Članak 7.

Članak 13. Odluke se briše.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-02/1

URBROJ: 2142/05-01-16-8

U Malinskoj, 25. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51511&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr