SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
GRAD ČABAR

1.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-poč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 147/14 i 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 ) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 17.3. 2016. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovim izvješćem obuhvaćeni su prihodi i rashodi sredstava namijenjenih za održavanje komunalne infrastrukture na područje Grada Čabra za 2015. godinu

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i održavanje groblja izvršeni su kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovo Izvješće Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-01/16-01/05

UR.BROJ: 2108-03/4-16-1

Čabar, 17. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr. sc. Josip Malnar

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51306&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr