SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

20.

Na temelju odredbi članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj dana 25. travnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Poduzetničke zone K-1 Sveti Vid-sjever

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Poduzetnička zona K-1 Sveti Vid-sjever.

Poduzetnička zona K-1 Sveti Vid - sjever nalazi se u naselju Sveti Vid - Miholjice u Općini Malinska - Dubašnica, unutar granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-1 Sveti Vid-sjever (»Službene novine PGŽ«, broj 23/11) i obuhvaća područje površine 7,95 ha.

Članak 2.

Osnovna namjera osnivanja i razvoja poduzetničke zone je poticanje poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog održivog gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata na području Općine Malinska - Dubašnica i poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, povećanja konkurentnosti poduzetnika, porasta zaposlenosti, te povećanja udjela proizvodnje i usluga u ukupnom gospodarstvu Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 3.

Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone K-1 Sveti Vid-sjever je Općine Malinska - Dubašnica.

Za upravljanje poduzetničkom zonom nadležan je Općinski načelnik, koji je ujedno i odgovorna osoba.

Članak 4.

Gradnja unutar Poduzetničke zone K-1 Sveti Vid-sjever te njezino opremanje i uređenje provodit će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.

U cilju gradnje građevina i uređenja površina unutar područja Poduzetničke zone K-1 Sveti Vid-sjever, Općina Malinska - Dubašnica izgradit će potrebnu komunalnu infrastrukturu te javno prometne površine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u 'Službenim novinama' Primorsko-goranske županije.

KLASA: 302-01/16-01/2

URBROJ: 2142/05-06/1-16-2

Malinska, 25. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51511&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr