SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
GRAD CRES

15.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09.,14/13.), i čl. 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 86/08. i 61/11.), a u svezi s Proračunom Grada Cresa za 2016. godinu, Gradonačelnik Grada Cresa donosi

I. IZMJENU PLANA PRIJMA U SLUŽBU U
GRAD CRES ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Planu prijma u službu u Grad Cres za 2016. godinu (»Službene novine« PGŽ br. 1/16), u tablici koja je sastavni dio akta, u stupcu »Broj planiranih radnih mjesta u 2016. godini«, kod naziva radnog mjesta »Referent«, broj »0« zamjenjuje se brojem »1«.

Članak 2.

Ova I. izmjena Plana prijma u službu objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 100-01/16-1/2

Ur. broj:2213/02-02-16-2

Cres, 1. travnja 2016.

Gradonačelnik
Kristijan Jurjako, struč. spec. oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=10002&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr