SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
GRAD ČABAR

2.

Na temelju članka 30. stavka 4.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-poč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 147/ 14 i 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 17. 3. 2016. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA IZGRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA
ČABRA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovim izvješćem obuhvaćeni su prihodi i rashodi sredstava namijenjenih za izgradnju komunalne infrastrukture na područje Grada Čabra za 2015. godinu

Članak 2.

Ovo Izvješe Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- Goranske županije«.

KLASA: 363-01/16-01/06

UR.BROJ: 2108-03/4-16-1

Čabar, 17. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr. sc. Josip Malnar

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51306&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr