SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
GRAD KASTAV

19.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 26/09. i 13/13) i Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« br. 32/10, 41/11, 40/13 i 2/14) Gradsko vijeće Grada Kastva na 31. sjednici održanoj 27. travnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o ustupanju i prodaji potraživanja i prijenosu založnog prava i kupoprodaji stana

Članak 1.

Grad Kastav će, radi naplate potraživanja temeljem Ugovora o plaćanju komunalnog doprinosa između Grada Kastva i tvrtke FKT d.o.o. Klasa UP II -363-03/ 09-22/32 Ur. Broj 2170-05-01-1-10-3 od 26. srpnja 2010. sklopljenog kod javnog bilježnika Radosne Mavrinac iz Kastva dana 11. kolovoza 2010. Pod posl. Br OV-4598/ 10, za iznos glavnice od 1.296.033,25 kuna ustupiti - prodati založno pravo na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u zk. ul. 4870, k.č. 6677, K.O. Kastav tvrtci RI-TELEFAX d.o.o. Rijeka, Trg Riječke rezolucije 5, OIB: 25128946075.

Potraživanje Grada Kastva prema F.K.T. d.o.o. (u stečaju) na dan 30.3.2016. iznosi 1.021.500,57 kuna.

Članak 2.

Grad Kastav umjesto isplate u novcu može primiti naknadu u naravi - stan od ukupno 84,03 m2 na adresi Miserkino 1, B4 u prizemlju, koji se sastoji od ulaznog prostora, dnevni boravak i kupaona, kuhinja,dvije sobe, hodnik, kupaonica, WC, balkon, površine 82,36 m2, spremišta B4, pripadak 1,67 m2, sve upisano u zk.ul. 4810, etaža 8403/285080 k.o. Kastav koji je po sudskom vještaku Vanji Gavranović Tipura procijenjen na iznos od 1.016.651,00 kuna (u cijenu je uračunat PDV).

U slučaju isplate naknade prema st. 1. ovog članka razliku između naknade za otkup potraživanja i procijenjene vrijednosti stana od 4.849,57 kuna RI-telefax će izvršiti u korist računa Grada Kastva na račun IBAN: HR772340009-1818000003.

Članak 3.

Podržava se gradonačelnik da, ukoliko se naknada izvrši sukladno čl. 2. ove Odluke, predmetnu nekretninu privede svrsi sukladno ciljevima iz pisma namjere Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se gradonačelnik Grada Kastva da u ime Grada Kastva sklopi Sporazum o ustupanju i prodaji potraživanja i prijenosu založnog prava i kupoprodaji stana.

Članak 5.

Rok zaključenja Sporazum o ustupanju i prodaji potraživanja i prijenosu založnog prava i kupoprodaji stana je 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu danom objave.

KLASA:021-05/16-01/04

URBROJ:2170-05-06/1-16-10

Kastav, 27.travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Potpredsjednica
Agneza Grgurina, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51215&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr