SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
GRAD KRK

7.

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija, održanoj 25. travnja 2016. godine, donio je

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se MLADENA CVITKOVIĆ, viša stručna referentica u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, kao službena osoba u Gradu Krku mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

-rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija;

-unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Grada Krka;

-osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama;

-vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama;

-obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i propisima koji su doneseni na temelju tog Zakona.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradu Krku.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu: Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, ili se može dostaviti neposredno u pisarnici Grada na istoj adresi ili putem e-maila:mladena.cvitkovic@grad-krk.hr

Usmeni zahtjev prima se i neposredno na zapisnik u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonski broj: 051/401-127, interno 127, u kojem slučaju se o istom sastavlja službena zabilješka.

Članak 4.

Službenik za informiranje dužan je poduzeti sve potrebne radnje i mjere u cilju učinkovite provedbe odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, a za što je neposredno odgovoran gradonačelniku Grada Krka.

Članak 5.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o određivanju službenika za informiranje Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 32/06 i 35/08).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 008-01/16-01/03

URBROJ:2142/01-02/1-16-3

Krk, 25. travnja 2016.

GRAD KRK

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51500&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr