SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
GRAD ČABAR

3.

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07,94/13), članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13) Gradsko vijeće Grada Čabra donosi

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića
»Buba Mara« Čabar

Članak 1.

Za dužnost ravnateljice Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar imenuje se Laura Turk-Resman, Gerovo, Vodovodna 20.

Članak 2.

Ravnateljica iz članka 1. ove Odluke imenuje se na vrijeme od 4 godine i može biti ponovno imenovana.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 601-01/16-01/01

URBROJ: 2108-03-01/1-12-1

Čabar, 17. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Dr.s c. Josip Malnar, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51306&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr