SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
4. Plan prijema u službu u Grad Cres za 2015. godinu
3. Odluka o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Grada Cresa
2. Zaključak Ur. broj: 2213/02-01-14-15
1. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Creskog muzeja
2. Izmjena Plana prijema u službu JUO-a Grada Delnica
8. Izmjene i dopune Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima Grada Kastva u 2015. godini
7. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
6. Izmjene i dopune Oduke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Kastva
5. Odluka o ukidanju statusa javnog i općeg dobra
4. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2015. godinu
2. Odluka o financiranju Programa obvezne predškole
1. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2015. godinu
2. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
1. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)
4. Plan prijema u službu za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2015. godini
1. Plan prijema u službu u Upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu
1. Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar za 2015. godinu
1. Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
1. Odluka o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Op
1. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Omišalj u 2015.
3. Program javnozdravstvenih mjera za planirano, organizirano i sustavno suzbijanje patogenih mikroorganizama te štetnih člankonožaca i glodavaca kroz provođenje dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije za područje Općine Punat u 2015. godini
17. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad zamjenika Vinodolske općine
16. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o plaći općinskog načelnika Vinodolske općine
15. Odluka o smanjenju bruto naknade za rad predsjednika Vijeća
14. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad zamjenika načelnika Vinodolske općine
13. Rješenje o Izmjeni i dopuni Rješenja o izboru i imenovanju jednog od dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolske
12. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za proračun i financije
11. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Vinodolske općine
10. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo i školstvo - predškolski odgoj
9. Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Vinodolskoj općini za 2015. godinu
8. Program javnih potreba u sportu Vinodolske općine za 2015. godinu
7. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Vinodolske općine za 2015. godinu
6. Program javnih potreba u oblasti kulture u Vinodolskoj općini za 2015. godinu
5. Godišnji program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu
4. Godišnji program gradnje objeketa i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Vinodolske općine
3. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu na području Vinodolske općine
2. Plan bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna, za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna za radove za 2015. godinu
1. Plan javne nabave Općine Vinodolske za 2015. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr