SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

4.

Na temelju članka 30.stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95,109/95,21/ 96,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,82/04,110/04,178/04,38/ 09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,56/13,94/13 i 153/ 13), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 9. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu na području Vinodolske općine

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2015. godinu. Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 516,723,12 kuna osiguravaju se iz sljedećih prihoda:

komunalni doprinos 516.723,12 kuna

Članak 3.

Sredstva za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture u iznosu od 516.723,12 kuna namjenjena su za:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 021-05/14-01/9

UR.BROJ: 2107-03/14-01-12-111

Bribir, 18. prosinca, 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr