SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

15.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01 , 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 3. stav. prvi točka 4. Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća članova stalnih radnih tijela vijeća i članova Upravnih vijeća ustanova, čiji je osnivač Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 21/14), u svezi sa odredbama Odluke Vlade RH o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnicima (»Narodne novine« broj: 31/14), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine primorsko goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 9. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je:

ODLUKU
O SMANJENJU BRUTO NAKNADE ZA RAD PREDSJEDNIKA VIJEĆA

Članak 1.

Ovom Odlukom smanjuje se utvrđena bruto mjesečna naknada za rad predsjednika vijeća, u visini 6.586,34 kune, za 5% u znak solidarnosti sa smanjenjem plaća i naknada načelnika, zamjenika načelnika, pročelnice i djelatnika općinske uprave, djelatnika Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«, Tribalj i djelatnika Narodne knjižnice i čitaonice Bribir, sukladno Odlukama Vlade RH o smanjenju osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 2.

Odluka o smanjenju bruto mjesečne naknade iz članka 1. ove Odluke vezana je za izračun naknade koji se odnosi na prosinac 2014. godine, a isplaćuje se od siječnja 2015. godine.

Članak 3.

Ova Odluke stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/8

UR.BROJ: 2107-03/14-01-12-122

Bribir, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr