SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

14.

Na temelju članka 6. i 7., u svezi sa člankom 19. stavak prvi, podstavak drugi Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (»Narodne novine« broj 151/14), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 10. sjednici održanoj 29. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad,
zamjenika načelnika Vinodolske općine

Članak 1.

u Odluci o naknadi za rad zamjenika načelnika Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 24/10, 30/13 I Odluke od 18.12.2014.)), u članku 2. Odluke o izmjeni i dopuni odluke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.30/13), dosadašnji dio teksta » osnovice 4.221,762 kuna za izračun plaće državnih dužnosnika«, mijenja i novi tekst glasi: »osnovice (3.890,00 kuna) bruto za plaće državnih dužnosnika.

Članak 2.

Članak 3. Odluke o naknadi za rad Zamjenika načelnika se mijenja i glasi:

»Članak 3.

Osnovica za izračun naknade za rad Zamjenika načelnika utvrđena je Odlukom Vlade Republike o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (»Narodne novine« broj 151/14)., a primjenjuje se od 1. prosinca 2014. godine počevši s naknadom zamjenika načelnika za mjesec prosinac 2014. godine koja će biti isplaćena u mjesecu siječnju 2015. godine«.

Članak 3.

Izračun i isplata naknade prema umanjenoj osnovici, za obračun naknade za rad zamjenika načelnika izvršit će se za ubuduće do donošenja nove Odluke Vlade RH o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 4.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom Odluke, Odluka o naknadi za rad Zamjenika načelnika Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/10), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad zamjenika načelnika Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ-e« br. 30/13 i Odluka o izmjeni i dopuni, od 19.12.2014. godine ostaju na snazi)

Članak 5.

Ova izmjena i dopuna Odluke o naknadi za rad Zamjenika načelnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/1

UR.BROJ: 2107-03/14-01-12-126

Bribir, 29. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr