SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

7.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 109/07 i 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) zajednici (»Narodne novine« br: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09, 15/ 13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj 9. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. g. donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM
OBRAZOVANJU I SREDNJOŠKOLSKOM
OBRAZOVANJU VINODOLSKE OPĆINE
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/9

URBROJ: 2107-03/14-1-14

Bribir, 18. prosinca 2014..

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr