SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

3.

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/ 14), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst ), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 9. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu
na području Vinodolske općine

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu (u daljnjem tekstu : Plan) utvrđuje se godišnji plan gradnje vodnih građevina za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području Vinodolske općine za 2015. godinu.

Ovaj plan sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih vodnih građevina, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Plana s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Izvori sredstava za provođenje ovog Plana su: vodni doprinos, cijena vodnih usluga, državni proračun, proračun jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i ostali izvori.

Članak 3.

U 2015. godini na području Vinodolske općine financirati će se gradnja sljedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz ostalih izvora

1.Opskrba pitkom vodom - u ukupnom iznosu od 720.000,00 kuna za sljedeću namjenu

1.1.Proširenje vodovodne mreže Podsopalj
Belgradski 300.000,00 kuna

1.2.Proširenje vodovodne mreže
Podskoči 70.000,00 kuna

1.3.Proširenje vodovodne mreže
Sveti Mikula 350.000,00 kuna

2.Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda - u ukupnom iznosu 4.850.000,00 kuna za sljedeću namjenu:

2.1.Izgradnja kolektora otpadne vode
Grižane - Dolinci 3.600.000,00 kuna

2.2.Projektna dokumentacija Kičeri -
Stokolin 250.000,00 kuna

2.3.Izrada projekta pročistača Pelićev
most 400.000,00 kuna

2.4.Projektna dokumentacija Bribir zapad
proj. dokumentacija 300.000,00 kuna

2.5.Projektna dokumentacija Gržane 300.000,00 kuna

Sredstva za realizaciju Plana gradnje vodnih građevina za 2015. godinu iz članka 3 planiraju se realizirati iz sredstava KTD Vodovod Žrnovnica, prikupljene naknade za razvoj, kreditnog zaduženja, Hrvatskih voda, te sredstvima od kandidatura na raspoložive fondove putem komunalnog trgovačkog poduzeća KTD »Žrnovnica«.

Članak 4.

Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/9

UR.BROJ: 2107-03/14-01-12-110

Bribir, 18. prosinca, 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr