SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

10.

Na temelju članka 28. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11 ,144/12 i 94/13), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 9. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je:

ODLUKU
o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za
vatrogastvo i školstvo - predškolski odgoj u 2015. godini

Članak 1.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2015. godini u dijelu prikupljenih sredstava od 1.981.016,37 kuna (slovima: jedanmiliondevetstoosamdesetjednatisućašesnaestkunaitride-setsedamlipa), upotrijebit će se za vatrogastvo i školstvo - predškolski odgoj.

Članak 2.

Raspored sredstava iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi :

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/1

UR.BROJ: 2107-03/14-01-12-117

Bribir, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr