SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

12.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/ 01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), članka 32 i 54. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 9. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Članak 1.

U Odluci o imenovanju predsjednika i članova Odbora za proračun i financije, koju je donijelo Općinsko vijeće na 1. sjednici Vijeća od 31. srpnja 2013.godine, a koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« br. 30/13, točka I. stav prvi točka 1. se mijenja tako što se umjesto dosadašnje predsjednice Odbora JAGODE UGRIN, za predsjednicu Odbora imenuje LAURA MIROŠ, potpredsjednica Vijeća.

Članak 2.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom Izmjenom i dopunom Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za proračun i financije (»Službene novine PGŽ-a br. 30/13), ostaje na snazi.

Članak 3.

Ova Izmjena o dopuna Odluke stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/8

UR.BROJ:2107-03/14-01-119

Bribir, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr