SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

2.

Na temelju GLAVE III, članak 6. Pravilnika o provedbi postupka male nabave bagatelne vrijednosti u Vinodolskoj općini, (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 7/14) odredbi Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj: 87/08 i 136/12) članka 20. stavak(2), u svezi sa člankom 18 stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda RH), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije«,broj:40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 9. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijelo je:

PLAN
BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE
VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD
20.000,00 KUNA, DO 200.000,00 KUNA, ZA ROBE
I USLUGE I OD 20.000,00 KUNA DO
500.000,00 KUNA ZA RADOVE, ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom malih nabava - Bagatelne nabave Vinodolske općine za 2015.godinu (u daljnjem tekstu PLAN) određuje se nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, za radove.

Članak 2.

Vinodolska općina provodit će postupak nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog Plana temeljem Pravilnika o provedbi postupka male nabave bagatelne vrijednosti u Vinodolskoj općini, (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 7/14)

Članak 3.

Tijekom 2015. godine Vinodolska općina će pristupiti maloj - Bagatelnoj nabavi slijedećih roba, radova i usluga kako sljedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 7.

Ovaj Plan bagatelne nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/9

URBROJ: 2107-03/14-01-12-109

Bribir, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr