SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

1.

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 20. pročišćeni tekst,Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11, 83/13, 143/ 13 i 13/14 - Odluka USRH), članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 9. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

PLAN JAVNE NABAVE
OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Planom javne nabave Vinodolske općine za 2015. godinu, planira se javna nabava roba, radova i usluga male vrijednosti tj. nabava čija je procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodatnu vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge, odnosno veća od 500.000,00 kuna za radove, do visine praga koji određuje javnu nabavu velike vrijednosti, koje robe, radove i usluge obavlja Vinodolska općina kao javni naručitelj.

Članak 2.

Vinodolska općina se obvezuje provoditi postupke i načine javne nabave, roba, radova i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, birajući prvenstveno otvoreni postupak javne nabave i druge postupke koje Zakon propisuje.

Članak 3.

Tijekom 2015. godine Vinodolska općina će kao Javni naručitelj pristupiti JAVNOJ NABAVI roba, radova i usluga MALE VRIJEDNOSTI, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 10.

Ovaj Plan javne nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/9

UR.BROJ: 2107-03/14-01-12-108

Bribir, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr