SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

13.

Na temelju članka 34. stavak prvi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 48. stavak prvi alineja šesta, članka 50. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), članka 1. stavak prvi alineja treća, članka 13. stavak treći i članka 13-a Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 9. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je:

RJEŠENJE
o izmjeni i dopuni Rješenja o izboru i imenovanju
jednog od dva potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Vinodolska općina.

I.

U Rješenju o izboru i imenovanju jednog od dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina donijetom na konstituirajućoj sjednici Vijeća održanoj 18. lipnja 2013. godine i objavljenom u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj: 24/13 točka I Rješenja se mijenja tako što se umjesto dosadašnje potpredsjednice Vijeća JAGODE UGRIN imenuje vijećnik ROKO BROZOVIĆ, tako da točka I glasi:

»I.

»Za jednog od dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina općinu bira se i imenuje:

ROKO BROZOVIĆ, iz Triblja, Ričina 10.«

II.

Točka II Rješenja mijenja se i ista glasi: »Izabrani potpredsjednik Općinskog vijeća obnašat će narečenu dužnost u mandatnom razdoblju od 2013. do 2017.godine.«

III.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom predmetno Rješenje o izboru i imenovanju, ostaje na snazi.

IV.

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o izboru i imenovanju jednog od dva potpredsjednika Vijeća, stupa na snagu danom donošenja.

V.

Ovo Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/8

UR.BROJ: 2107-03/14-01-12-120

Bribir, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr