SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

17.

Na temelju članka 6. i 7., u svezi sa člankom 19. stavak prvi, podstavak drugi Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (»Narodne novine« broj 31/14), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 9. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad
zamjenika načelnika Vinodolske općine

Članak 1.

U Odluci o naknadi za rad zamjenika načelnika Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 24/10 i 30/13), u članku 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni i dopuni odluke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.30/13), dosadašnji dio teksta »osnovice 4.441,236 kuna za izračun plaće državnih dužnosnika«, mijenja i novi tekst glasi: »osnovice (4.221,762 kuna) bruto za plaće državnih dužnosnika«.

Članak 2.

Članak 3. Odluke o naknadi za rad Zamjenika načelnika se mijenja i glasi:

»Članak 3.

Osnovica za izračun naknade za rad zamjenika načelnika utvrđena je Odlukom Vlade Republike o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (»Narodne novine« broj 31/14)., a primjenjuje se od 1. travnja 2014. godine počevši s naknadom zamjenika načelnika za mjesec travanj 2014. godine koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2014. godine«.

Članak 3.

Izračun i isplata naknade prema umanjenoj osnovici, za obračun naknade za rad zamjenika načelnika izvršit će se za proteklo razdoblje od 6 mjeseci počev od 1. 4. 2014. do 1. listopada 2014. godine, a za ubuduće do donošenja nove Odluke Vlade RH-e o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

Razlika između obračuna i isplate naknade za rad Zamjenika načelnika za razdoblje od 1. 4. 2014. do 31. 12. 2014.godine, bit će vraćena u proračun Općine u šest (6) jednakih rata počevši s isplatom naknade za mjesec siječanj 2015. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2015. godine.

Članak 4.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom Odluke, Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/10), i Odluka o izmjeri i dopuni Odluke o naknadi za rad Zamjenika načelnika Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ-a« br. 30/13, ostaju na snazi)

Članak 5.

Ova izmjena i dopuna Odluke o naknadi za rad zamjenika načelnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/8

UR.BROJ: 2107-03/14-01-12-121

Bribir, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr