SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

9.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01,60/01-pročišćeni tekst,129/05, 109/07,125/08,36/09,150/ 11,144/12 i 19/13), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije br: 40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće je na 9. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. g. donijelo

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U VINODOLSKOJ
OPĆINI ZA 2015. GODINU

Članak 1.

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA 395.942,76

Članak 2.

PROGRAM

SOCIJALNI SUSTAV I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

-SOCIJALNA SKRB

Članak 4.

NAZIV PROGRAMA

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U VINODOLSKOJ OPĆINI ZA 2015. GODINU

Članak 5.

SVRHA PROGRAMA

Svrha socijalnog programa je osigurati građanima Vinodolske općine viši standard socijalne zaštite tako da se nadopuni programom što ga osigurava država putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 6.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima.

Članak 7.

OPIS PROGRAMA

Program socijalne zaštite i skrbi sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

2. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

3. Pomoć udrugama u oblasti socijalne skrbi

Članak 8.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Aktivnosti se provode kontinuirano i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Vinodolske općine.

Članak 9.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Vinodolskoj općini za 2015. godinu osigurana su sredstva u proračunu u iznosu od 395.942,76 kn i raspoređena su kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 13.

Ovaj Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite stupa

na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/9

URBROJ: 2107-03/14-116

Bribir, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr