SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

16.

Na temelju članka 2., 3., 4. 3., 4. i 7., u svezi sa člankom 19. stavak prvi, podstavak prvi Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 28/10), članka, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (»Narodne novine« broj: 151/14), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/ 09, 15/13 i 30/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 10. sjednici održanoj 29. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o plaći općinskog načelnika Vinodolske općine

Članak 1.

U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o plaći općinskog načelnika Vinodolske općine donijetoj 31. srpnja 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13), u članku 2. dio teksta koji glasi: ...»osnovice (4.221,762 kuna) za izračun plaće državnih dužnosnika«, se mijenja i novi tekst glasi: ...»osnovice (3.890,00 kuna) bruto, za plaće državnih dužnosnika«.

Članak 2.

Članak 3. Odluke o plaći općinskog načelnika se mijenja i glasi:

»Članak 3.

Osnovica za izračun plaće utvrđena je Odlukom Vlade Republike o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (»Narodne novine« broj 151/14), primjenjuje se počevši s plaćom načelnika za mjesec prosinac koja će biti isplaćena u mjesecu siječnju 2015. godine«.

Članak 3.

Izračun i isplata plaće prema umanjenoj osnovici, za obračun plaće za načelnika vršit će se za za ubuduće do donošenja nove Odluke Vlade RH-e o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 4.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom Odluke, Odluka o plaći općinskog načelnika Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/10), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći općinskog načelnika Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ-a« br. 30/13, i odluka o izmjeni i dopuni Odluke od 2. prosinca 2014. godine, ostaju na snazi)

Članak 5.

Ova Izmjena i dopuna Odluke o plaći općinskog načelnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA 021-05/14-01/1

UR.BROJ: 2107-03/14-01-12-125

Bribir, 29. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr