SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
48. Povelja unutarnjih revizora
108. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Delnica
107. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
106. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za dodjelu stipendija za socijalne slučajeve
105. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova pri Gradskom vijeću Grada Delnica
104. Lokalni program obilježavanja nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama
103. Rješenje o imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Delnica
102. Rješenje o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Delnica
101. Rješenje o imenovanju članice Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Delnica
100. Rješenje o razrješenju člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Delnica
99. Rješenje o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća
98. Odluka o gubitku statusa javnog dobra
31. Odluka o visini novčane naknade
30. Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice
54. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima
53. Zaključak Ur. broj 2107/02-01-07-01
52. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
51. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
50. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2007.
127. Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja središta Krnjevo
126. Odluka o dodjeli Književne nagrade Drago Gervais za 2007. godinu
125. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih ško
124. Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2007. god
50. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« broj 34/04, 23/06, 35/06, 37/06, 51/06 i 30/07)
49. Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Dob
51. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Skrad
50. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2007. godinu
49. Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
48. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2007. godinu
47. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Skrad za 2
37. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
36. Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi
35. Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr