SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
OPĆINA SKRAD
30

49.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01, 3/06 i 16/06), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 23. listopada 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o četvrtoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06, 19/07, 31/07 i 35/07) točke A) i B) mijenjaju se i glase:

A) IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1.Komunalni doprinos (poz. 34) 50.000,00 kn

2.Naknada za koncesiju (poz. 27) 14.000,00 kn

3.Naknada za groblje (poz. 37 ) 45.000,00 kn

4.Sredstva proračuna Općine Skrad 799.850,00 kn

5.Tekuće pomoći iz državnog
proračuna (poz. 22) 1.100.000,00 kn

6.Tekuće potpore iz županijskog
proračuna (poz. 23) 2.460.450,00 kn

7.Ostale tekuće potpore - Centar za
brdsko-plan. poljop. (poz. 23.1) 275.000,00 kn


UKUPNO A) 4.744.300,00 kn

B) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.Sanacija ceste Hribac-Hlevci (poz. 41.1) 830.000,00 kn

2.Asfaltiranje naselja Rogi (poz. 41.3) 172.000,00 kn

3.Asfaltiranje naselja Divjake (poz. 41.4) 125.300,00 kn

4.Asfaltiranje ceste Planina-Gorica
(projektna dok.) (poz. 41.5.) 116.000,00 kn

5.Uređenje groblja u Skradu (poz. 49) 241.000,00 kn

6.Izgradnja vodospreme u Rogima
(poz. 54) 40.000,00 kn

7.Vodoopskrbni sustav Hlevci
- projektna dok. (poz. 54.2.) 70.000,00 kn

8.Sanacija vodoopskrbnog sustava
Skrad (poz. 54.3) 200.000,00 kn

9.Sanacija objekta u Skradskoj dragi
- I. faza (poz. 55.1) 100.000,00 kn

10.Adaptacija kuglane u Skradu
(poz. 55.2) 250.000,00 kn

11.Izgradnja Centra za održivi razvoj
Gorskog kotara (poz. 6) 1.600.000,00 kn

12.Izgradnja sustava fekalne odvodnje
(poz. 96) 1.000.000,00 kn


UKUPNO B) 4.744.300,00 kn

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 361-01/06-01/02

Ur. broj: 2112/04-06-01-05

Skrad, 24. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Duško Zatezalo, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=524&mjesto=51311&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr