SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
GRAD KRALJEVICA
30

30.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01 i 11/06) i članka 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 18/97, 25/97, 05/00 i 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 21. sjednici održanoj 11. listopada 2007. godine donosi

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Članak 1.

Članak 31. stavak 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice mijenja se tako da isti glasi:

»Članovi se biraju tako da sastav radnih tijela u pravilu odgovara stranačkoj strukturi Vijeća.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Konstituirajuću sjednicu radnih tijela Vijeća saziva i do časa izbora predsjednika radnog tijela Vijeća vodi predsjednik Vijeća Grada Kraljevice.«

»Prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika radnog tijela Vijeća može dati većina članova radnog tijela Vijeća na sjednici radnog tijela Vijeća.«

»Predsjednici i potpredsjednici radnih tijela Vijeća biraju se javnim glasovanjem većinom glasova svih članova radnog tijela Vijeća.«

Članak 2.

U članku 43. točka 3. mijenja se tako da ista glasi:

»- priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor članova radnih tijela Vijeća.«

Članak 3.

U članku 136. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i dopredsjednika Vijeća daje Odbor za izbor i imenovanja.«

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/1

Ur. broj: 2170/08-08-07-02

Kraljevica, 11. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Danijel Frka, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=524&mjesto=10001&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr