SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

54.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/ 01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine«, PGŽ broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 18. sjednici održanoj dana 23. listopada 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija
darovitim učenicima i studentima

Članak 1.

U Odluci o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima (»Službene novine« PGŽ broj 30/01 i 17/02) u članku 6. briše se stavak 3.

Članak 2.

U Točki III. Odluke brišu se riječi », POVRAT I OSLOBAĐANJE OD POVRATA STIPENDIJE«

Članak 3.

Briše se članak 9., 10. i 11. Odluke.

Članak 4.

U članku 12. mijenjaju se riječi »Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti« i glase »Ured Grada«, nakon riječi »Odluke« stavlja se točka, a brišu se riječi »i prati obvezu vraćanja stipendija«.

Članak 5.

Dosadašnji članci 12., 13., 14. i 15. postaju članci 9., 10., 11. i 12.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 604-02/07-01/5

Ur. broj: 2107/02-01-07-1

Novi Vinodolski, 24. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=524&mjesto=51250&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr