SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
OPĆINA VIŠKOVO
30

37.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na svojoj 22. sjednici održanoj 18. listopada 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika

Članak 1.

U Odluci o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/07)

- u članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Razlika sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika do visine utvrđene ovom Odlukom, isplatit će se u okviru osiguranih sredstava u Proračunu Općine Viškovo za 2007. godinu.«

- u članku 7. iza riječi »županije« stavlja se točka, a riječi »a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine« brišu se.

Članak 2.

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-01/10

Ur. broj: 2170-09-07-1-13

Viškovo, 18. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=524&mjesto=51216&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr