SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
GRAD DELNICE
30

108.

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06-pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07) i članka 6. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Delnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/06 i 29/07), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 7. studenoga 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Grada Delnica

Članak 1.

U Savjet mladih Grada Delnica izabrani su:

Red. broj

Ime i prezime člana
Savjeta mladih

Predložen od strane predlagatelja

1.

MARTINA ANDLAR

Srednja škola Delnice,
Lujzinska cesta 42

2.

SNJEŽANA KRAMAR

Ženski kuglački klub »Goranin«
Delnice, A.Starčevića 3

3.

IVONA RAČKI

Srednja škola Delnice,
Lujzinska cesta 42

4.

ANA ŠNAJDAR

KUPA, udruga za sport, rekreaciju i turizam,
B. Kupa, K.Tomislava 3

5.

DON TOMAC

Srednja škola Delnice,
Lujzinska cesta 42

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih Grada Delnica je dvije godine, računajući od dana donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih Grada Delnica biraju se iz reda članova Savjeta mladih Grada Delnica na način određen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Delnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/06 i 29/07).

Članak 4.

Članovi Savjeta mladih Grada Delnica ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu putnih troškova vezanih uz rad u Savjetu mladih.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica, a posebice Stručna služba Gradonačelnika, Gradskog vijeća i poglavarstva.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora članova Savjeta mladih Grada Delnica, a objavit će se u »Služenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 013-01/07-01/02

Ur. broj: 2112-01-07-10

Delnice, 7. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=524&mjesto=51300&odluka=108
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr