SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

52.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« RH broj 26/03 i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 18. sjednici održanoj dana 23. listopada 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 23/07), (u daljem tekstu: Program), mijenja se članak 2. i sada glasi:

Prihodi utvrđeni ovim Programom, u kunama, kako slijedi, su:


PRIHOD PLAN 2007.


Komunalna naknada 3.000.000,00


Zakup javne površine 400.000,00


Naknada od koncesija

na pomorskom dobru 200.000,00


Ostali proračunski prihodi 3.736.100,00


UKUPNO: 7.336.100,00


Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i sada glasi:

Za potrebe redovnog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 6.456.100,00kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 4.

Članak 4. Programa mijenja se i sada glasi:

Za potrebe pojačanog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od kn 880.000,00 raspoređuju se na način:

POJAČANO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KlASA: 363-02/07-01/66

Ur. broj: 2107/02-01-0-3

Novi Vinodolski, 24. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=524&mjesto=51250&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr