SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
GRAD RIJEKA
30

125.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. godini (»Narodne novine« broj 143/06) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/07) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 6. studenoga 2007. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PLANA
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2007. godini

Članak 1.

U Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2007. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/07) rashodi iz članka 1. stavka 2. Plana mijenjaju se i glase kako je iskazano u Prilogu koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Plana.

Prilog iz stavka 1. ovoga članka nije predmet objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/84-91

Ur. broj: 2170-01-10-07-1

Rijeka, 6. studenoga 2007.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=524&mjesto=51000&odluka=125
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr