SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
OPĆINA SKRAD
30

50.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 3/06 i 16/06) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. listopada 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06) u članku 3. iznos »230.000,00« zamjenjuje se iznosom »201.000,00«, i dodaje se nova alineja koja glasi: »-asfaltiranje naselja Rogi (dio) u iznosu od 29.000,00 kuna.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 321-01/06-01/04

Ur. broj: 2112/04-07-01-02

Skrad, 24. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Duško Zatezalo, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=524&mjesto=51311&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr