SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

49.

Na temelju članka 11. i 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 i 178/04), članka 5. i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 23/06), članka 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 16. sjednici, održanoj 17. listopada 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje
fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
na području Općine Dobrinj

1. Koncesija za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Dobrinj dodjeljuje se:

- Zoranu Fugošić, vl. GPI MIRKO I ZORAN ŠILO, Stara cesta 30, Šilo.

2. Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj sklopit će s ugovor o koncesiji za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Dobrinj na vrijeme od 2 (dvije) godina.

3. Visina naknade za koncesiju iznosi 20.160,00 kuna (dvadesettisućaistošezdesetkuna) godišnje, a koncesionar je dužan izvršiti uplatu na žiro-račun Općine Dobrinj.

4. Cijene za pružene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke, a naplaćivat će se od korisnika gotovinskom uplatom ili uplatom na žiro-račun koncesionara.

5. Koncesionar se obvezuje vršiti uslugu u skladu sa zakonskim propisima, ugovorom i priležećim troškovnikom.

Obrazloženje

Općina Dobrinj je u postupku ograničenog prikupljanja ponuda uputila poziv na prikupljanje ponuda od 9. kolovoza 2007. godine, Klasa: 363-02/07-153/01, Ur. broj: 2142-04-07-01-36, za dodjelu koncesije za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području općine Dobrinj.

Na poziv su pravovremeno pristigle 3 (tri) ponuda i to:

- Zoran Fugošić, vl. GPI MIRKO I ZORAN ŠILO, Stara cesta 30, Šilo,

- RIJEKATANK d.o.o., Kružna 10, Rijeka,

- IND-EKO d.o.o., Korzo 40/2, Rijeka.

Pregledom dostavljenih ponuda Povjerenstvo za provođenje postupka odabira ponuditelja je utvrdilo da je potpuna i najpovoljnija ponuda Zorana Fugošić, vl. GPI MIRKO I ZORAN ŠILO.

Sukladno članku 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Povjerenstava i odlučilo na način prikazan u izreci ove Odluke

Klasa: 021-05/07-29/16

Ur. broj: 2141-04-01-07-2

Dobrinj, 17. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=524&mjesto=51514&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr