SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
18. Odluka o mjerenjima posebne namjene
83. Ispravak Izmjena i dopuna Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 29/07)
82. Pravilnik o provođenju javne nabave
29. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Kraljevice za 2007. godinu
38. I. izmjene i dopune Proračuna
28. Ispravak u tekstu Odluke o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Brod Moravice
27. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Brod Moravice za 2007. godinu
26. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2007. godinu
25. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2007. godinu
24. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2007. godinu
23. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2007. godinu
22. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2007. godinu
21. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2007. godinu
20. Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje Općine Brod Moravice
19. Odluka o izboru Povjerenstva za Civilnu zaštitu Općine Brod Moravice
18. Odluka o izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Brod Moravice
17. Odluka o izboru Povjerenstva za vatrogastvo za područje Općine Brod Moravice
41. Odluka o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Općine Fužine
40. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
39. Odluka o imenovanju predsjednika Mandatne komisije Općine Fužine
38. Odluka o razrješenju predsjednika Mandatne komisije Općine Fužine
28. Odluka o drugim Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve
27. Odluka o izmjeni Statuta Općine Lokve
26. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
12. I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
11. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
17. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Punat za razdoblje siječanj - lipanj 2007. godine
16. II. izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2007. godinu
26. Odluka o pokretanju postupka I. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Vinodolske
25. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
24. .Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2007. godinu
23. I. izmjene i dopune Plana raspodjele prihoda po osnovi grobne pristojbe, komunalne naknade, komunalnog doprinosa i šumske rente z
22. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2007. godinu na području Općine Vi
21. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog, zdravstvenog i soc
19. I. izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu
18. I. izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Vinodolske za 2007. godinu
17. Odluka o ažuriranju tabelarnog dijela Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vinodolske
16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
15. Odluka o imenovanju direktora poduzetničkog centra »Vinodol« d.o.o.
14. Plan mreže dječjih vrtića u Općini Vinodolskoj
13. Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Općini Vinodolskoj za 2007.
12. Program javnih potreba u sportu Općine Vinodolske u 2007. godini
11. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Općine Vinodolske za 2007. godin
10. Program javnih potreba u oblasti kulture u Općini Vinodolskoj za 2007. godinu
9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
8. Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju godišnjeg Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2006. godinu
7. Odluka o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju Upravnog odjela
1. N A T J E Č A J - za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr