SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

9.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178/04) članka 46. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« broj 26/01, 03/02 i 09/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko Vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 14. redovitoj sjednici održanoj 23. svibnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2006. godinu na području Općine Vinodolske

Članak 1.

Ovim Programom utvrđeni su izvori raspored i način financiranjia gradnje objekata komunalne infrastrukture:

Godišnji Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2006. godinu, usvojen je na sjednicama Općinskog vijeća: na 7. redovitoj sjednici 27. travnja 2006. godine, I. izmjene i dopune na 8. redovitoj sjednici 12. srpnja 2006. godine i II. izmjene i dopune na 9. redovitoj sjednici 5. listopada 2006. godine.

Članak 2.

Prihodi planirani za realizaciju Programa ostvareni su na način kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava gradnje komunlne infrastrukture određuju se ovim Programom, a dinamiku i terminski plan izvođenja radova određuje Općinsko Poglavarstvo.

Članak 5.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Godišnjeg PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu na području Općine Vinodolske, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/07-01/5

Ur. broj: 2107-03/07-01-14-09-1

Bribir, 23. svibnja 2007.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvaren  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=91253&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr